FINANCE

情人節慳錢秘笈

無論情人節又好,結婚都好,近年好多人都鍾意一切從簡。當然啦,留喺屋企同另一半睇齣電影,食下爆谷,唔單止唔使出去同人迫,又慳返啲錢,真係冇咩壞處。不過,有時都想比啲心機,氹下另一半開心,表達下自己對佢既感謝之餘,又可以令佢覺得自己重要啲。喺呢啲時候,似乎就要好大陣象:朱古力、花、爉光晚餐,咩都要出動晒!不過大時大節,呢啲野一定坐地起價架啦。睇下MoneyHero準備既 INFOGRAPHIC:情人節慳錢秘笈 ,你就會知道大約要使幾多錢,同埋有咩方法可以 慳錢 得黎,又做到滿分既 浪漫 效果!

(文章由 MoneyHero.com.hk 提供:情人節慳錢秘笈

MoneyHero 情人節 爉光晚餐 結婚
Moneyhero